Byplanmeklingen i gang: – Målet er å bli enig

Første utfordringen for elverumsingene som dro til Hamar ferdag morgen for å mekle om byplanen var den sjølbetjente registreringen i Statens Hus.Resten av dagen vies detljhandel ved Østerdalsporten, bygging i Galgebergparken og nye boligområder.