Enstemmig for byplanen: – Et byggverk som ikke kan endres

Byplanen med meklingsresultater ble enstemmig vedtatt i formannskapet onsdag. – De som tror vi kan endre på de punktene som har vært til mekling, har ikke forstått meklingsinstituttet, sier Ingvar Midthun.