Forsinket prosess med utsiktspunkt på Trontoppen, men ildsjelen Jarle (79) står på videre

Formannskapet i Alvdal vedtok enstemmig rådmannens innstilling om ikke å ta til følge klagen fra grunneierne i området om detaljregulering for utkikkspunkt på Tronfjelltoppen. Nå går saken til Fylkesmannen for endelig behandling.