Arnfinn Nergård hedret for langvarig og særlig tjenestefull innsats for Senterpartiet

TAKKETALE: Arnfinn Nergård fikk tildelt Senterpartiets hedersmerke for langvarig og særlig tjenestefull innsats for Senterpartiet av partileder Truygve  Magnus Slagsvold Vedum.

TAKKETALE: Arnfinn Nergård fikk tildelt Senterpartiets hedersmerke for langvarig og særlig tjenestefull innsats for Senterpartiet av partileder Truygve Magnus Slagsvold Vedum. Foto:

Arnfinn Nergård (68) fra Os ble tildelt Senterpartiets hedersmerke for langvarig og særlig tjenestefull innsats for Senterpartiet på fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti sist helg.

DEL

Prisen ble delt ut av partileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum til stående applaus fra årsmøtet.

Senterpartist i en mannsalder

Senterpartiets Hedersmerke kan tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i lokal- og fylkeslag for langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet. For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse.

«Arnfinn Nergård har, som aktiv senterpartist i en mannsalder, til stadighet påtatt seg verv både som tillitsvalgt i og som folkevalgt for partiet. Tidlig i karrieren var Nergård med på å starte opp Senterungdomslag i Os kommune, og har siden kunnet kalt seg lokalpolitiker i hjemkommunen. En rolle ikledd flittige besøk både i lokallagsstyret og i kommunestyret, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

21 år som ordfører

Folkevalgte verv av særlig betydning er som ordfører i Os kommune igjennom hele fire perioder, sammenhengende fra 1995 til 2007, men også i kommunestyreperioden 2011–2015.

I tillegg til å ha vært fylkesordfører i Hedmark i perioden 2007-2011, og samtidig (foreløpig) Hedmarks siste fylkesordfører fra 2018 til sammenslåingen med Oppland 1. januar 2020. Totalt 21 år i rollen som ordfører, hvorav 20 av disse sammenhengende.

Samtidig trekkes det fram at Nergård har vært leder i Hedmark Senterparti, nestleder i lokallaget og varamedlem for Hedmark Senterparti på Stortinget.

I tillegg har mye av fritiden gått med til arbeid i andre organer, og da nevnes særlig rollen som leder både i Rovviltnemda i region 5 og i Jernbaneforum Røros og Solørbanen.

Heiet fram ungdom

I tillegg til verv understrekes det at Nergård har vært en viktig støttespiller for mange andre politikere, både fra Senterpartiet så vel som fra andre partier. Med sine unike pedagogiske egenskaper og politiske teft for å kompromisse fram gode løsninger, har Nergård alltid møtt folk med et åpent sinn og med et ønske om å dyrke konstruktivt samarbeidsklima.

I begrunnelsen framgår det også at Nergård alltid har heiet fram ungdom og deres meninger, partipolitisk uavhengig så vel som innad i Senterpartiet og Senterungdommen.

– Nergård har gjennom sitt virke som lokalpolitiker for Senterpartiet, vært med på å forme lokalsamfunn til det bedre igjennom mange årtier, skriver lokallagsleder Erik Lillebakken i en pressemelding på vegne Os Senterparti.

Artikkeltags