Med i utvalg om konsekvensene av befolkningsendringene i distriktene

Rendøl og høgskoledosent Kristian Aasbrenn (69) ved Høgskolen i Innlandet er plukket ut til det såkalte demografiutvalget som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for distriktene.