Elverum skal bygge for en milliard de neste åra

MYE BYGGING: Det kommer til å bli mye byggevirksomhet i Elverum sentru de neste åra.

MYE BYGGING: Det kommer til å bli mye byggevirksomhet i Elverum sentru de neste åra.

Artikkelen er over 2 år gammel

Elverum kommune planlegger investeringer for én milliard kroner de neste åtte åra for å holde tritt med befolkningsveksten.

DEL

Det kommer fram av dokumentene som er sendt ut til den årlige budsjettkonferansen for kommunestyret onsdag. Den markerer starten på arbeidet med budsjettet for 2017 og økonomiplanen for de neste fire åra.

LES OGSÅ: Alle skal få være med i ny park

Mange av prosjektene er kjent fra før, noen er i gang. Det er stort behov for rehabilitering av sentrumsskolene:

  • Rehabilitering av Hanstad skole. Estimert kostnad 130 millioner kroner. Skal stå ferdig til skolestart 2021.
  • Infrastruktur ved Vestad skole. Rundkjøring, veg og gang- og sykkelveg. Estimert kostnad: 15 millioner kroner.
  • Ny skole i Ydalir, inkludert kjøp av tomt til ny barnehage i samme område. Skolen skal bygges i massivtre og stå ferdig til skolestart 2019. Estimert kostnad 200 millioner kroner. Politikerne må diskutere om det skal bygges gymsal eller ny idrettshall.
  • Nytt Helsehus. Tilbygg og ombygging av dagens helsehus, samt rehabilitering, brannsikring og bygging av 23 nye omsorgsboliger der den eldste fløyen på Moen er i dag. I tillegg inneholder prosjektet opsjon på bygging av parkeringsgarasje. Estimert totalkostnad: 520 millioner kroner. Tas i bruk ved årsskiftet 2018/2019.
  • Oppgradering Lillemoen skole. Rehabilitering og tilbygg, samt tilskudd til ny flerbrukshall i stedet for gymsal. Estimert kostnad, inkludert infrastruktur: 73 millioner kroner. Ferdig høsten 2017.
  • Ny svømmehall. Foreslått bygd i 2022 – 2023. Estimert kostnad: 130 millioner kroner.
  • Ny barnehage Ydalir. Usikkert når det skal bygges. Tenkt å skulle samle små og lite effektive barnehager i en stor barnehage, kanskje i 2022.
  • Demenssenter Jotuntoppen. Er i gang. Åpnes 2017. Estimert kostnad 186 millioner kroner.

Vestad skole sprengt

Vestad skole har allerede i dag en utnyttelse på mer enn 100 prosent, og må utvides til en to parallell skole i løpet av få år. Skolen har i dag 227 elever, og må få større kapasitet, blant annet på grunn av utbygging av omstridte Slåttmyra nord. Administrasjonen ser for seg at det løses med brakker fra høsten 2018.

– Økonomisk sett burde det vært lagt til rette for en permanent løsning med en gang, men på grunn av tomta, må skoleutvidelsen til 2- parallell skole skje ved at det bygges en 2. etasje, heter det i utredningen.

LES OGSÅ: – Ringveg avlaster ikke sentrum

Det betyr at det vil være vanskelig å drive undervisning i første etasje mens utbyggingen skjer over hodet på lærere og elever. Det må derfor drives skole andre steder mens utbyggingen skjer.

Utbygging planlegges å skjer i 2022 og 2023 og er beregnet å koste 90 millioner kroner. Brakker koster 10 millioner kroner.

Bibliotek og kino

Nytt bibliotek og flere kinosaler har stått på ønskelista i Elverum lenge. Til budsjettkonferansen er det sendt med en sak om utvidelse av biblioteket med 690 kvadratmeter. Innarbeidet i prosjektet er også et annet gammel ønsker om bygging av to nye kinosaler med henholdsvis 30 og 70 plasser. Med i prosjektet er også ønsket om å bedre tilgjengeligheten til kulturdelen i rådhuset, blant annet med heis direkte opp i Festsalen.

Utvidelsen baserer seg på et skisseprosjekt fra 2012, og et grovt anslag på kostnader viser at det vil koste 76 millioner kroner.

Det vil være mulig å prosjektere det nye kulturbygget i 2021, og det kan bygges i 2022 – 2023, hvis politikerne finner å ville prioritere denne utbyggingen.

Kommunale boliger i høyden

Elverum kommune planlegger å bygge i alt 27 boenheter i Gamle Trysilveg 27, på tomta der den byens eldste brannstasjon sto. Planen er å sette opp et modulbasert bygg med en rekke mindre boenheter med nøktern standard og sentrumsnær beliggenhet.

Tilbudet i det private markedet er begrenser for små leiligheter, så kommunen planlegger å bygge kommunale ett- og toroms leiligheter, samt noen store leiligheter med 4–5 rom.

Planen er å bygge i alt 27 boenheter i Gamle Trysilveg ved Festningen, tre leiligheter på 110 kvadratmeter, 12 leiligheter på 40 kvadratmeter og 12 leiligheter på 30 kvadratmeter.

For å få plass til 27 boenheter på tomta, må det bygges i høyden, så byggehøyden må avklares med politikerne.

Planen er å starte detaljregulering inneværende år, avslutte den i 2017, og legge til rette forbygging i 2017 – 2018.

Eiendomsavdelingen vil legge vekt på rask byggetid og lave levetidskostnader ved valg av modulbygg-leverandør.

Artikkeltags