Frykter følgene av ungdomskutt

VIL FÅ FØLGER: Tidligere og nåværende brukere av Ungdommens hus er ikke i tvil om at det vil få store følger nå og i framtida om tilbudet legges ned. F.v. Klubbarbeider Bjarne Ryen Berg, daglig leder av Ungdommens hus, Morten Wærhaug, bandfotograf og flittig ungdomshusbruker Ingrid Rundberget Enger, Viljar Bøkestad fra villmarksgruppa og Martin Karlstad fra rollespillgruppa. (Foto: Hilde Berit Evensen)

VIL FÅ FØLGER: Tidligere og nåværende brukere av Ungdommens hus er ikke i tvil om at det vil få store følger nå og i framtida om tilbudet legges ned. F.v. Klubbarbeider Bjarne Ryen Berg, daglig leder av Ungdommens hus, Morten Wærhaug, bandfotograf og flittig ungdomshusbruker Ingrid Rundberget Enger, Viljar Bøkestad fra villmarksgruppa og Martin Karlstad fra rollespillgruppa. (Foto: Hilde Berit Evensen)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Ungdomshuset gir oss rammene som gjør at ungdom kan hjelpe hverandre og sjøl utvikle de tilbudene vi vil ha, sier Viljar Bøkestad.

DEL

Han reflekterer over at fritidsklubbtilbudet til ungdom i Elverum er jevnaldrende med mora hans. Skal det fjernes med et pennestrøk? Viljar lurer på om de som fremmer kuttforslag i kommunen, har skjønt hva ringvirkningene av et kutt kan bli for framtida til kreativ ungdom som trives best med slike aktiviteter som de strukturerer sjøl, bare rammene er der.

– Dette er alvorlig

Daglig leder for Ungdommens hus, Morten Wærhaug, ønsker å gjøre klart at han og klubbarbeider Bjarne Ryen Berg, sitter i dobbeltroller som ansatte på huset og som tidligere brukere av tilbudet.

Les også: Ytterligere økning i eiendomsskatten kan komme

– Det er nettopp i egenskap av at vi har brukt tilbudet sjøl at vi vil uttale oss om hva Ungdommens hus har å si for det forebyggende arbeidet blant ungdom i Elverum, sier han og vil gjerne få si det tydeligst mulig: – Hvis rådmannen foreslår å legge ned Enhet forebygging, fritid, barn og unge i Elverum kommune, er det alvorlig; det er rett og slett en tragedie, for det vil garantert få følger.

– Hva slags følger?

– Økt kriminalitet, økte offentlige utgifter, og, ikke minst, dårligere livskvalitet for ungdom i Elverum.

Dette kan forsvinne

Wærhaug viser til at det ikke bare er Ungdommens hus som vil forsvinne hvis enheten blir lagt ned.

– Foruten Ungdommens hus, forsvinner i tilfelle også disse, opplyser han: Utekontakten, Oppfølgende team, idrettspedagogen for villmarksgruppa, snekkerverkstedet/arbeidstreninga og Hernes fritidsklubb.

Bygger opp tilbud sjøl

Martin Karlstad, som er ivrig deltaker i rollespillgruppa, forteller at den var utgangspunktet for at villmarksgruppa kom i gang og i dag har rundt 60 deltakere mens rollespillgruppa har rundt 30 medlemmer.

Les også: En svart og brutal dag

– Nå er det ikke alltid plass til alle som vil være med på villmarksaktiviteter, og det sier jo litt om hvor populært det er med aktiviteter som ikke organiseres gjennom et idrettslag og andre organisasjoner, sier han og legger til:
– I rollespill får jeg brukt den kreative og sosiale delen av meg som det ikke er plass for på skolen.

I tillegg til de rundt 90 ungdommene som har tilknytning til Rollespillgruppa og villmarksgruppa, er det rundt 20 ungdommer som bruker musikkverkstedet, ti hver kveld.

Dette kommer i tillegg til ordinær fritidsklubb for personer mellom 10–20 år som talte 4.485 besøk i 2014.

Derfor oppsto Team Me

Morten Wærhaug og Bjarne Ryen Berg framholder at Ungdommens hus var helt avgjørende for at de hadde en god oppvekst i Elverum. Ryen Berg er trommelager i Team Me og sier:

– Uten Ungdommens hus, hadde det ikke vært noe Team Me, og mange andre band ville heller ikke eksistert.

Artikkeltags