Høyre og Frp argumenterte sterkt for å følge rådmannens innstilling om å konkurranseutsette sykehjemmene.

_ Det er fire grunner til at vi går for konkurranseutsetting: Det gir mulighet for bedre kvalitet, det er mulig å spare 12-15 millioner kroner i året, det er en myte at de ansatte får dårligere lønn- og arbeidsvilkår, og ifølge rådmannen ligger det godt til rette for innsparinger ved å drifte disse institusjonene sammen. Vi skal spare inn 50 millioner kroner i året. Vi må realitetsorentere oss, sa Høyres Yngve Sætre.

Aps Ingvar Midthun pekte på at saken om konkurranseutsetting først og fremst handlet om politisk uenighet. 

Kommentar: Mytene om konkurranseutsetting i Elverum

Han viste til at Agenda Kaupang sjøl forklarer halvparten av innsparing på sparte pensjonsutgifter. Han lurte også på hvor mye i utgifter som måtte trekkes fra i prosessen.

- Jeg føler meg usikker på hvordan private skal drive for å spare en million kroner i måneden. Vi mener vi må bruke ressursene på å utvikle fagmiljøet felles i stedet for å splitte det opp, sa Midthun. Han leverte forslaget om å legge konkurranseutsettingen på is.

Aps forslag fikk fem stemmer mot fire stemmer fra Høyzre og Frp.