Gå til sidens hovedinnhold

– Ulven har mange venner

Artikkelen er over 6 år gammel

– Det er mye tung og negativ omtale av rovdyr, særlig ulv. Vi ønsker å vise at mange også er positivt innstilt, sier Lars Erik Lie. I dag overrekkes 35.000 underskrifter for ulv til Stortinget.

Det er underskrifter fra «Underskriftskampanjen for ulven i Norge» som skal leveres til Stortingets energi- og miljøkomités leder, Ola Elvestuen.

Under arrangementet vil underskriftene også bli overrakt statsminister Erna Solberg ved statssekretær Julie Margrethe Brodtkorb. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er også invitert.

Er forpliktet

– En kan få inntrykk av at det er mye ulv i Norge. Men det er faktisk bare 30 dyr og tre symbolske ynglinger i Norge. Vi i Bygdefolk for rovdyr ønsker å vise politikerne at ulven har stor støtte og at det er mange som ønsker en annen forvaltning, sier tryslingen Lars Erik Lie som leder foreninga.

Han mener at 30 dyr er langt under hva som er nødvendig for en sunn og levedyktig nasjonal ulvebestand.

Les også: Knipset bilde av seks ulver

– Samtidig som ulven i Norge er fredet og står oppført på Artsdatabankens Rødliste som kritisk truet, tillates likevel lisensfelling på ulvebestanden i Norge. Dette er brudd på Norges nasjonale lover, lov om biologisk mangfold, internasjonale konvensjoner som Bern-konvensjonen og våre moralske forpliktelser, sier Lie.

Propaganda

Han mener også at frykt og kunnskapsmangel preger rovdyrdebatten.

– Myter og propaganda skaper grobunn for ubegrunnet frykt, og rovdyr blir brukt som forklaring på vanskeligheter bygdene kan oppleve. Ulven blir gjort til syndebukk for nedlegging av gårdsbruk, fraflytting, påstått fravær av hjortedyr, folks frykt for å gå i skogen og jegeres tap av livskvalitet. Bygdekompetansen består av langt mer enn slik propaganda. Som bygdefolk, friluftsfolk, jegere og bønder kjenner vi oss ikke igjen i det, sier Lars Erik Lie.

Stortinget skal i 2015 vedta nytt bestandsmål for ulv, og Bygdefolk for rovdyr krevet at hensynet til det truede biologiske mangfoldet skal legges til grunn.

Les også: Kurset i jakt på ulv

Les også: Ønsker pepperspray mot ulv