Bedriften gikk på millionsmell og søkte om støtte: – Ser ingen annen mulighet enn å si ja

Meskano søkte Tynset kommune om driftsstøtte på 1,5 millioner kroner og et lån på 669 820 kroner etter at de gikk på en økonomisk smell i 2018. Saken var oppe til behandling i kommunestyre på Tynset torsdag og rådmannens innstilling var å innvilge søknaden fra Meskano.