Færre elever og eldre i Elverum i 2020: Disse økonomiske grepene vil rådmannen ta de neste åra

I 2020 vil Elverum ha 40 færre elever i grunnskolen. I tillegg blir det færre eldre over 80 år, noe som gir ledige plasser på sykehjem og i hjemmetjenesten. Rådmannen tilbyr seg å utrede strukturendringer.