Klar melding fra Hedmark AUF på Utøya: – Opphev ulvesona

INNLANDSDELEGASJONEN: Her er delegasjonen fra AUF i Hedmark og Oppland på årets sommerleir på Utøya. Engasjementet for en ny rovdyrpolitikk er stort.  (Foto: Privat)

INNLANDSDELEGASJONEN: Her er delegasjonen fra AUF i Hedmark og Oppland på årets sommerleir på Utøya. Engasjementet for en ny rovdyrpolitikk er stort. (Foto: Privat)

AUFs sommerleir på Utøya er i gang, og det politiske budskapet fra Hedmark AUF både til partiledelsen og til regjeringen er klinkende klart: – Ulvesona må oppheves.

DEL

Da partiledelsen var innom delegasjonen fra Innlandet onsdag kveld, benyttet AUF-ungdommene fra Hedmark og Oppland muligheten til å rette søkelyset mot sommerens rovdyrproblemer.

– Regjeringen er helt tafatt på det feltet, men heller ikke Arbeiderpartiet har vært tydelige nok, påpeker Håvard Sagbakken Saanum, leder i AUF i Hedmark.

Han viser til at to ulike kriser har rammet landbruket nord i Hedmark i sommer: Varme og lite regn har ført til tørke og dermed små avlinger og lite dyrefôr. Samtidig har ulven herjet med den konsekvens at enkelte sauebønder har mistet store deler av besetningen sin. Dessuten er det enda flere som ikke har turt å sende dyrene sine på utmarksbeite.

– Både tørke og rovdyr er i seg selv svært kritisk for næringen, men sammen er de katastrofale, sier Sagbakken Saanum, som mener at regjeringen har vært handlingslammet og svak på feltene, samtidig som han også retter kritikk mot moderpartiet.

– AUF i Hedmark mener Arbeiderpartiet over tid har vært for lite konfronterende overfor regjeringen både når det gjelder landbruk og rovdyr, men også på andre felt. AUF i Hedmark har derfor tre tydelige krav til partiet:

1. Ap må i større grad konfrontere regjeringen. I et parlamentarisk system er de ansvarlig for at rovdyrforliket blir fulgt opp. Det blir det ikke i dag.

2. Ap må være i førersetet for å skape en bedre og mer effektiv forvaltning, hvor bestanden senkes til et akseptabelt nivå, hvor skadedyr raskt tas ut, og bøndene er sikret en god erstatning for de dyrene man mister.

3. Sonepolitikken må forandres og helst oppheves. Noen få kan ikke ta byrden av å ha ulv og annen rovdyr i landet. Dessuten viser det seg nå at politikken ikke funker: Ulv innenfor sonen er nærmest er totalfredet samtidig som beitenæringa utenfor sonen også rammes.

Artikkeltags