Disse politikerne ønsker et pendlertog imellom Kongsvinger og Elverum

Et pendlertog imellom Kongsvinger og Elverum, ny Sandstad-bru og mer gang og sykkelsti. Fylket vil bli kontaktet fra Høyre og Ap om mer satsing i regionen.