Sp gir pendlerne nesten 2.000 kroner mer å rutte med

Pendlerne får en solid håndsrekning i Senterpartiets alternative statsbudsjett for neste år.

Pendlerne får en solid håndsrekning i Senterpartiets alternative statsbudsjett for neste år. Foto:

Det skal lønne seg å jobbe også når man bor et stykke unna, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

DEL

– Skatteskjerpelsene skal ikke ramme pendlere som er avhengig av å reise langt for å komme seg på jobb. Det blir feil. Samtidig er ikke vår satsing mer lukrativ enn da vi sist satt i regjering. Det viser hvor mye dagens regjering har strammet inn for pendlerne, sier Sp-lederen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mer til snittpendleren

Pendlerne får en solid håndsrekning i Senterpartiets alternative statsbudsjett for neste år. Partiet reduserer bunnfradraget kraftig – fra 22.700 kroner til 15.000 kroner. Det betyr at alle som pendler kan trekke fra 7.700 kroner mer på skatten enn det som er vedtatt i statsbudsjettet.

Ap tar samme grep i sitt alternative budsjett, men Sp vil i tillegg øke kronegodtgjørelsen fra 1,56 til 1,60 kroner per kilometer for reiser opp til 50.000 kilometer og fra 0,76 kroner til 1,60 kroner per kilometer for reiser fra 50.000 kilometer til 75.000 kilometer.

Partiet går også imot at ferje- og bomtakster skal innlemmes i reisefradragets maksimalsats. Samlet sett ligger det 550 millioner kroner til pendlerne i Sps alternative budsjett for 2019.

– Den økte kilometersatsen sammen med kuttet i bunnfradraget vil gi mange pendlere et økonomisk løft. Den gjennomsnittlige pendleren får 1.897 kroner mer på kontoen med vårt budsjett, påpeker Trygve Slagsvold Vedum.

Mistet fradraget

Bunnfradraget for pendlere har økt fra 13.950 kroner i 2013 til 22.700 kroner i 2019. Og mens 435.000 fikk pendlerfradrag i 2013, var det tilsvarende tallet 273.000 i 2016 – en nedgang på mer enn 37 prosent, viser tall fra Senterpartiet.

Finanspolitisk rådgiver i partiet, Geir Indrefjord, tror ikke tallene endret seg noe merkbart i 2017. Det betyr at mer enn én av tre har mistet pendlerfradraget siden 2013.

– Snittpendleren har tapt 3.700 kroner i reisefradrag siden 2013, og sitter nå igjen med snaut halvparten av 2013-fradraget målt som 2019-kroner på konto, forklarer han.

Sps opplegg for neste år ville ha betydd følgende for lang- og kortpendleren:

  • En langpendler ville ha fått 6.754 kroner mer å rutte med.
  • En kortpendler (for eksempel fra Ski i Akershus til Oslo) ville ikke ha fått noe med regjeringens budsjett, men 1.720 kroner mer å rutte med hvis Sp hadde bestemt.

Les også: P-avgiften øker for vanlige arbeidsfolk. Det irriterer Sp.

Unge familier

Sp-lederen mener pendlerfradraget ikke bare er viktig for den enkelte, men også for sysselsettingen.

– Det er en klar fordel at folk er villige til å reise når arbeidsmarkedet er trangt. Det skal lønne seg å jobbe også når man bor et stykke unna arbeidsplassen, sier Vedum.

Et argument for Sp er at økte boligpriser i sentrale områder presser unge familier til å bli pendlere. Vedum påpeker at pendlerne har fått massive skatteskjerpelser i denne regjeringsperioden.

– Verdien av pendlerfradraget for en person som bor seks mil fra jobben er redusert med 40 prosent siden dagens regjering overtok i 2013, poengterer Sp-lederen.

– De færreste pendler fordi de vil – pendling er noe man ofte må. For samfunnet er pendling gunstig. Det gir økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet, sikrer økt sysselsetting og bedre tilgang på arbeidskraft. Da skulle det bare mangle at man ikke får kompensert noen av de økonomiske utgiftene, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Retningen som regjeringen beveger seg i og mengden avgiftsøkninger blir grunnleggende feil., mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Retningen som regjeringen beveger seg i og mengden avgiftsøkninger blir grunnleggende feil., mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto:

Dyrere å ha en jobb

Ifølge Høyres Vetle Wang Soleim hjelper det ikke om det er litt billigere å pendle til og fra jobb så lenge Senterpartiet samtidig foreslår å gjøre det dyrere å ha en jobb.

– Sp foreslår å øke inntektsskatten med 1,6 milliarder kroner, mens vi har økt samlet øvre grense for reisefradraget til 97.000 kroner samtidig som vi har senket skatten for alle, sier finanspolitikeren.

– Det er også et poeng for oss at det faktisk skapes arbeidsplasser over hele landet der folk bor. Da er ikke en skatteregning fra Sp akkurat det bedriftene og gründere trenger i omstillingstider. Dessuten tror jeg det er viktigere for pendlerne å ha en god og trygg vei å kjøre på for å komme seg raskt og sikkert på jobb framfor å få noen hundrelapper ekstra i måneden, sier Soleim.

– Grepet som vi gjør vil også redusere byråkratiet for arbeidsgivere og kontrollmyndighetene. Det trodde jeg også Sp var for, sier Soleim, og viser til at tall fra 2016 anslår at det var cirka 170 skatteytere fra Sp-lederens hjemfylke Hedmark som hadde reiseutgifter over 97.000 kroner. Snittet for fylket ligger på rundt 22.000.

– Her det ingen grunn til å gjøre seg høy og mørk fra Senterpartiets side, mener Høyre-politikeren. (ANB)

Utvalgte strekninger

Pendlerfradragets verdi for pendlere (penger på konto i 2019-kroner):

Gjennomsnittspendler (50 km) 2.942 kroner med regjeringens budsjett - 4.839 kroner med Sps forslag

Langpendler (163) km) 16.346 kroner med regjeringens budsjett - 23.100 kroner med Sps forslag

Kortpendler (31 km) 0 kroner med regjeringens budsjett - 1.720 kroner med Sps forslag

Ski-Oslo (31 km) 0 kroner med regjeringens budsjett - 1.720 kroner med Sps forslag

Eidsvoll-Oslo (72 km) 6.373 kroner med regjeringens budsjett - 8.358 kroner med Sps forslag

Sørbotn-Tromsø (30 km) 0 kroner med regjeringens budsjett - 1.558 kroner med Sps forslag

Nordkjosbotn-Tromsø (72 km) 6.373 kroner med regjeringens budsjett - 8.358 kroner med Sps forslag

Os-Bergen (30 km) 0 kroner med regjeringens budsjett - 1.558 kroner med Sps forslag

Oppdal-Trondheim (119 km) 12.959 kroner med regjeringens budsjett - 15.968 kroner med Sps forslag

Tromøya-Kristiansand (70 km) 6.057 kroner med regjeringens budsjett - 8.034 kroner med Sps forslagArtikkeltags