Sp-landsmøtet demper angrepet på Riksrevisjonen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Landsmøtet til Senterpartiet ville ikke være med på et så kraftig angrep på Riksrevisjonen som nestleder Anne Beathe Tvinnereim foreslo.

DEL

Da den mest omstridte delen av den såkalte tillitsreformen til Senterpartiet var opp til avstemming søndag formiddag, gikk landsmøtet på Hamar imot sin nestleder. Hun ønsker en kraftig innstramming i hvor langt Riksrevisjonen kan gå i sin kontrollvirksomhet, og sier til NTB at Riksrevisjonen har skapt målehysteri i forvaltningen og at den har utviklet seg til å bli en overformynder mer enn en objektiv kontrollinstans.

– Vi må ha en diskusjon om hva Riksrevisjonen skal måle og hvilken måte det skal skje på, sier hun.

Flere delegater er bekymret for at de foreslåtte innskrenkningene vil føre til betydelig svekket kontroll med departementene og de underliggende etatene. Da forslaget var oppe til votering søndag formiddag, stemte flertallet for å stryke denne formuleringen: «Revisjonen skal ikke lenger kontrollere andre organers måloppnåelse i forhold til virksomhetsplaner, risikoevalueringsskjemaer og lignende, men konsentrere seg om tradisjonell budsjettkontroll.»

Den mer generelle formuleringen «vi ønsker å revidere og snevre inn Riksrevisjonens mandat til forvaltningsrevisjoner» ble vedtatt.

Artikkeltags