Folkelista med nye spørsmål til Våler-ordføreren: – Forventer skriftlig svar

STILLER SPØRSMÅL: Hilde Riseng og Folkelista forventer skriftlig svar på fem spørsmål i forbindelse med kommunestyremøtet mandag.

STILLER SPØRSMÅL: Hilde Riseng og Folkelista forventer skriftlig svar på fem spørsmål i forbindelse med kommunestyremøtet mandag. Foto:

Han har fått mange spørsmål om mye siden han tok over som ordfører. Nå kommer fem nye spørsmål som spørsmålsstilleren forventer svar på i kommunestyremøtet i Våler mandag til uka.

DEL

– Vi ser fram til å få svar og orientering rundt det vi spør om og minner i den forbindelse om at saksbehandlingsreglene sier at skriftlige henvendelser skal besvares skriftlig, sier Hilde Riseng og Svein Arne Konterud, to av Folkelistas tre representanter i Våler kommunestyre.

Spørsmålene ble sendt til ordfører Ola Cato Lie den 30. januar.

Haslemoen

I ett av spørsmålene viser spørsmålstillerne til møte 6. januar der ordføreren i Våler deltok. Det var et møte i Elverum der tema var Forsvarsforum Innlandet.

– Forsvarskoordinatoren er forbeholdt de eksisterende forsvarskommunene Elverum og Åmot. En etablering av et annet forum der Våler kan være med, høres veldig demokratisk ut. Hva kom ut av møtet, spør de to Folkeliste-representantene.

De spør videre om hva som er status for ny bruk av Haslemoen.

Kirkelund

Et tredje spørsmål er knyttet til den fredede eiendommen Kirkelund, som er nærmeste nabo til kirkegården.

– Før jul, og før nytt kommunestyre tok fatt, ble det vedtatt å bruke 80.000 kroner på Kirkelund i forhold til nytt gulv. Hvor langt er denne prosessen kommet, og hvis prosessen er i gang - hvem utfører arbeidet, spør Riseng og Konterud.

Videre spør de to om hva ordføreren vil gjøre i forhold til at postlista ikke er oppdatert mellom 19. desember og 20 januar.

– Våler kommune må forholde seg til Arkivloven som alle andre kommuner. Dette er også tidligere kommentert av andre. Folkelista ser på dette som uholdbart. Hva vil ordføreren gjøre for å rette opp en slik situasjon, spør Folkelistas representanter Hilde Riseng og Svein Arne Konterud.

Konsulentbruk

De to har også et spørsmål i forhold til bruken av ekstern kompetanse og arbeidskraft.

– Kommunen har mange arbeidsoppgaver, og noen ganger er det behov for både ekstern kompetanse og arbeidskraft. Dette vil da være oppgaver som suger økonomien i negativ retning. Kan ordføreren si noe om bruken av konsulenter pr. dags dato, spør de to.

Artikkeltags