Lie har trua på Våler: – Og det er helt greit at opposisjonen ber om kontroll

Den nyvalgte ordføreren i Våler er hverken frustrert eller harm på grunn av de siste dagers hendelser med sjekk og kontroll av voteringsmåten under ordfører - og varaordførervalget. Tvert i mot synes han det er helt greit at det blir gjort så lenge det er sådd tvil om det.