Lørdag møttes de to fylkespartiene for å forberede tvangsekteskapet. De vedtok å slå seg sammen til Innlandet SV i 2019, og de satte ned komiteer som skal forberede sammenslåingen så den fungerer best mulig for SV som parti og for politikken som skal føres i Innlandet.

– Vi må jobbe for at den nye fylkeskommunen skal levere gode og relevante tjenester for hele befolkningen. Det betyr at fylkeskommunen ikke bare kan være på Hamar, men må desentralisere tjenestene sine, sier fylkestingsrepresentantene Bjørnar Tollan Jordet (Hedmark) og Anne Lise Fredlund (Oppland) som jobber med hvordan det nye fylkestinget skal fungere.

Det skal ha 56 representanter og formannskapsmodell. Dermed forsvinner parlamentarismen som Hedmark har i dag med heltidspolitikere i et fylkesråd. Det synes SV er bra.

Vil overta sjukehusene

– Skal de nye fylkene fungere, må de få tilført flere oppgaver. SV ønsker å styrke den nye fylkeskommunen med å sikre mer folkevalgt kontroll over flere offentlige oppgaver som sykehussektoren, offentlig transport og kollektivløsninger, næringsutvikling, arealforvaltning og forskning, sier Tollan Jordet.

Tidligere Ap'ere inn i ledelsen

Fram til 2019 skal Hedmark SV fortsette å eksistere. En stor oppgave året som kommer er å forberede ekteskapet med Oppland. Hilde Mari Bjørke ble gjenvalgt som leder for 3. gang. Som nestledere ble valgt to tidligere Ap'ere: Christina Beck Jørgensen tidligere leder av Fagforbundet Ungdom og Karin Mathisen tidligere leder av Fagforbundet Hedmark.

Øvrige styremedlemmer er Gunnar Nygård, Ranveig Kjelsnes og Eva Nyhus.

–SV vokser både på meningsmålinger og i antall medlemmer. Det viser at folk ønsker en ny retning i politikken, og at vi er alternativet på venstresida. Vi ønsket ikke regjeringens sentraliseringsreform, men nå må vi bruke sammenslåingen på å tenke nytt om organisasjonsstruktur og se mulighetene i at vi blir flere, sier Hilde Mari Bjørke.