Krevende skattejakt i budsjettforhandlingene

Forhandlerne fra KrF og regjeringspartiene møttes i to runder torsdag. Med ryggen til: KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad og parlamentarisk nestleder i KrF Hans Fredrik Grøvan. På motsatt side av bordet: Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad (nummer to fra venstre), finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim og visepresident på Stortinget og Venstres forhandler Abid Raja.

Forhandlerne fra KrF og regjeringspartiene møttes i to runder torsdag. Med ryggen til: KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad og parlamentarisk nestleder i KrF Hans Fredrik Grøvan. På motsatt side av bordet: Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad (nummer to fra venstre), finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim og visepresident på Stortinget og Venstres forhandler Abid Raja. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Å finne penger til KrFs mange ønsker er fortsatt hodepinen i budsjettforhandlingene på Stortinget. Å øke skattene og avgiftene er ikke aktuelt for regjeringen.

DEL

Etter to timer med diskusjoner gikk forhandlerne fra regjeringspartiene og KrF hver til sitt i 19-tiden torsdag kveld. Nytt møte er foreløpig satt til klokken 15 fredag.

Det er bevegelse, men det er fremdeles et godt stykke igjen, var ordlyden fra alle partiene.

KrFs nestleder og forhandler Kjell Ingolf Ropstad gjentok at KrF må ha tydelige gjennomslag både på barnetrygd, familiepolitikk og økt minstepensjon, samt få mer til kommunene og klima- og fattigdomstiltak for å si seg fornøyde.

KrF har i sitt alternative budsjett for neste år gått inn for å øke barnetrygden med 3.200 kroner per barn, og partiet er opptatt av at dette skal finansieres ved at de rikeste – med over 2 millioner kroner i inntekt – skal betale mer skatt. Totalt foreslår partiet skatte- og avgiftsøkninger på 9 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Må omprioritere

Skatte- og avgiftsøkninger er imidlertid uaktuelt som finansieringskilde for både Høyre og Frp.

– For Høyre er det viktig at vi i sum letter det samlede skatte- og avgiftstrykket og ikke øker det. Så får vi heller se hvordan vi innretter de forskjellige skattene og avgiftene, sa Høyres forhandler, finanspolitisk talsmann Henrik Asheim til NTB på vei ut fra forhandlingene.

– Hvis dere ikke skal øke skatter og avgifter, hvordan skal dere kunne møte noen av KrFs påplussinger?

– I et budsjett på over 1.300 milliarder kroner, så finnes det alltid rom, men da må det omprioriteres. En krone opp på noe, må bety en krone mindre på noe annet. Så vi ser på det handlingsrommet vi har, sier Asheim.

Ett inndekningsforslag fra KrF er å skrote momsfritak på utenlandshandel opp til 350 kroner. Det vil ifølge KrF gi flere hundre millioner kroner mer å rutte med. Asheim sier Høyre ønsker momsfritaket, som de mener er en viktig forbrukerrettighet, men sier han ikke vil avvise noen krav i utgangspunktet.

Barnetrygden kan skyves på

Partene har også signaliserte at KrFs krav om en skattefinansiert økning av barnetrygden ligger an til å bli delvis løftet ut av budsjettforhandlingene og inn i de kommende regjeringsforhandlingene.

Allerede da budsjettforhandlingene startet lørdag, pekte Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad på at saken er for omfattende til at den kan få sin løsning når det skal flyttes på penger i neste års budsjett. Store reformer må utredes, var budskapet.

KrFs nestleder og finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad vedgår nå at budsjettforhandlingene ikke er tid og sted for fullt gjennomslag for KrFs skattefinansierte modell som strekker seg over flere år.

–En økning i barnetrygden vil være tema også der og i eventuelle forhandlinger, sier Ropstad på spørsmål om KrF kan nøye seg med å få «litt nå» – mot løfte om mer dersom partiet går inn i regjering.

Budsjettkameratene har så langt møtt hverandre fire ganger, og regjeringen har foreløpig lagt tre tilbud på bordet. Partene har frist på seg til tirsdag neste uke og har varslet at de vil forhandle gjennom helgen for å komme i havn.

Artikkeltags