Vedum var krass i kritikken av regjeringens avgiftsøkninger i Stortingets spørretime onsdag.

– Frp er blitt partiet for økte avgifter, lød ett av stikkene.

I fjor ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer med 42,3 prosent. Vedum påpeker at norske bedrifter nå varsler om røde tall og nedbemanning, likevel foreslo ikke regjeringen noen endringer av avgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

– Alarmlampene lyser, men Frp-lederen gjør ingenting for å rette opp i den krisen som er i ferd med å ramme norsk fastlandsindustri, sier han.

– Økonomien går bra

Finansminister Siv Jensen påpeker at den økte sukkeravgiften var et forslag fra regjeringen, men et resultat av budsjettforhandlingene i Stortinget i fjor høst. Hun kjente seg heller ikke igjen i beskrivelsen av røde varsellamper, med henvisning til den økonomiske situasjonen mer generelt.

– I revidert budsjett kunne regjeringen melde om en økonomi som går bra, ledigheten er på vei ned og det meldes om oppgang i alle næringer, bredt basert, sier hun.

Hun påpekte at regjeringen har senket skatte- og avgiftstrykket med over 24 milliarder kroner, selv om hun vedgikk at noen avgifter har blitt økt.

– Dobbeltmoralsk

Jensen fnyser ellers av Senterpartiets bekymring for grensehandelen. Hun hevder at det som hovedsakelig driver nordmenn over grensa for å handle, er at tollvern på mat og kjøtt gjør maten dyrere, og peker på at Senterpartiet selv har foreslått avgiftsøkninger på varer som er utsatt for grensehandel.

– Dobbeltmoral er ikke det samme som dobbelt så god moral, sier hun