Erstatningstilbud på SMS ble ikke journalført: – Dette er klart ulovlig, sier jussprofessor

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at formannskapet i Engerdal brøt loven, da det unngikk å journalføre tilbudet om erstatning på 80.000 kroner til Ellen Fauske for kostnader hun ble påført som følge av istandsetting av skiløyper på eiendommen i Engerdal Østfjell.