Even Eriksen i Trysil Ap: – En trist dag for demokratiet

At Senterpartiet i Trysil nå har alle lederposisjoner i hovedutvalgene i kommunen som vil gå med 50 millioner kroner i minus ved utgangen av neste år, om ikke dramatiske tiltak settes i verk, skaper sterke reaksjoner i opposisjonspartiene.