Kommunen styrer mot 4-5 mill. i underskudd, men politikerne vil likevel øke sin egen godtgjørelse

Selv om rapporten fra andre tertial viser at Trysil kommune i 2019 går mot et underskudd på mellom fire og fem millioner kroner, mener seks av de ni formannskapsmedlemmene at politikernes godtgjørelse bør økes med tilsammen 80.000 kroner.