I et leserinnlegg sist torsdag imponerer Thomas August Solberg i MDG med sin mangel på innsikt i noen ganske viktige politiske saker i Elverum.

Arbeiderpartiet har selvsagt stor respekt for ulike politiske standpunkt, men vi har enda mer sans for linje og logikk i det politiske arbeidet.

Når tidligere kommunestyrerepresentant Solberg i MDG kaller utviklingen av Nordskogbygda kapell for uansvarlig, så forstår vi rett og slett ikke tankegangen.

Les også

Joda Midthun, det er faktisk ganske uansvarlig

I kommunestyret har vi i flere år arbeidet med et beklagelig men nødvendig behov for endringer i skolestrukturen i Elverum, og dette førte til at kommunestyret vedtok en nedleggelse av Kirkeby skole.

En slik nedleggelse og et salg av skolen medførte problemer med rettighetene til kirkestua, som i dag er en del av skolebygget. Elverum kirkelige fellesråd har lagt fram grundig historisk dokumentasjon på denne rettigheten, og det må Elverum kommune selvsagt forholde seg til.

Da ble altså løsningen av skolen legges ut for salg, mens kommunen og menighetsrådet i Nordskogbygda er enige om at tapet av kirkestua kompenseres med en rehabilitering og modernisering av kapellet.

På den måten respekteres avtaler vi har i lokalsamfunnet, i tillegg til at kommunen nå får løst utfordringer med syningsrommet som kommunen som gravferdsmyndighet må gjøre noe med i Nordskogbygda.

Det er selvsagt også en merverdi at det bygningsmessige vedlikeholdet også følges opp i sakens anledning, uten at det har vært avgjørende akkurat nå.

Solberg skriver også om hvordan Arbeiderpartiet ikke løser eller interesserer seg for store lokale utfordringer, uten at koronapandemien og strømkrisa nevnes med ett ord.

Det nevnes heller ikke at kommunestyret i juni i år avsatte langt over 50 millioner kroner (!) inn på fond, altså sparing til kommende økonomiske utfordringer. Dette vil være utfordringer vi møter med full kraft i høst og neste år.

MDG finner heller ingen grunn til å nevne omstillinger i skole og barnehage eller det pågående arbeidet med effektiviseringer i mange kommunale tjenester.

Arbeiderpartiet kritiseres også for at vi ikke følger opp vedlikeholdsarbeidet rundt byggene kommunen har ansvar for.

De partiene som fulgte med i det kommunale budsjettkonferansen 8. juni i år, vil huske at dette vedlikeholdsarbeidet er en av åtte prioriterte områder Elverum Arbeiderparti tok opp, men den slags virkelighet virker det ikke som Thomas Solberg legger vekt på i sitt politiske arbeid.

Vi rehabiliterer deler av Elverum kirke, og vi vedlikeholder svømmehallen, for å nevne to aktuelle saker knyttet til vedlikehold akkurat nå.

Vi reduserer byggeaktiviteten i kommunen til et minimum, og ser på muligheter for salg og avvikling av enkelte kommunale bygg.

Det er synd med denne lettvinte argumentasjonen fra MDG, fordi det fører til at politikken blir mer «synsing» enn systematisk og forutsigbart arbeid basert på politiske programmer og hva som sies i møter og budsjettkonferanser.

Jeg forstår at folk flest ikke får med seg alt som skjer i lokalpolitikken, men jeg har større forventninger til et parti med plass i formannskapet.

Til slutt: MDG vil sette kapellet i Nordskogbygda i køen av vedlikeholdssaker, der saken får vente til det blir Nordskogbyga sin tur. Grunnen er at vi har viktigere saker som trenger penger i Leiret.

Vel, med en slik holdning blir det aldri Nordskogbygda sin tur. Bygda har måtte tåle en skolenedleggelse, og da bør vi kunne respektere dette lokalsamfunnet ved at vi følger opp dokumenterte historiske avtaler og hevdvunnet rett til et forsamlingslokale i form av ei kirkestue.

Vi må ha flere tanker i hodet samtidig, som lokalpolitikere. Vi må kunne prioritere bygdene og byene i en sammenheng. Vi må følge en plan og holde avtaler, og det er nettopp det vi gjør i Elverum Arbeiderparti.

I tillegg til at vi styrer kommunen i krisetider: først gjennom pandemien, og nå med enorm usikkerhet som følge av Russlands angrepskrig i Ukraina.

Det er slik vi definerer politisk ansvarlighet.