– En utsettelse av byggingen vil skape store problemer. Da blir vi ikke ferdige til tiårsmarkeringen, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

3. august begynte arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune. Målet er at det skal stå ferdig til tiårsmarkeringen for terrorangrepet neste år.

Samtidig pågår det nå en rettssak i Ringerike tingrett der 16 av naboene til Utøyakaia krever at byggingen stanses i påvente av at en rettssak om hvorvidt hele minnestedet skal stoppes kommer opp i november.

Kan koste 72 millioner kroner

Rettssaken der naboene ber om en såkalt midlertidig forføyning begynte tirsdag. Onsdag var partene på befaring på byggeplassen der minnestedet nå bygges. Der er Statsbygg godt i gang med grunnarbeidene til minnestedet som skal bestå av en trapp og 77 tre meter høye søyler i bronse – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Statsbygg har beregnet at en utsettelse av byggingen på Utøyakaia i seks måneder vil koste 52 millioner kroner, mens et utsettelse på et år vil koste 72 millioner kroner.

– I beregningene ligger selve prosjekteringsarbeidet, at kontrakter må utsettes eller sies opp, rigging, drifting av byggeplassen, å hyre inn nytt personal og slike ting, sier Hege Njaa Aschim.

Den prisen kommer på toppen av de 300 millionene som det allerede er skrevet kontrakter på for minnestedet. Den øvre kostnadsrammen er på 500 millioner kroner.

NRK skrev i mai at Statsbygg til da hadde brukt 45 millioner kroner på arbeidet med minnesmerket etter 22. juli-terroren. Det inkluderer prosjektet på Sørbråten som aldri ble noe av.

Psykisk belastning

Utøyakaia er stedet der båten MS Thorbjørn går til og fra Utøya. Det var også her mange av ungdommene som la på svøm for å unnslippe terroristen 22. juli 2011, kom i land.

Naboene som har gått til søksmål, ønsker at minnestedet skal bygges et annet sted. Flere av dem bidro i redningsarbeidet under terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011, og mener at minnestedet vil medføre en stor psykisk belastning.

– Vi er ikke saksøkt, men avgjørelsen til tingretten vil påvirke oss i stor grad og vi må forholde oss til det, sier Aschim.