Onsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-, Sørøst- og Vest-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 1,62 kroner per kilowattime (kWh).

I Sørøst- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 52,8 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 1,62 kroner.

Prisras

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 1,53 kroner lavere enn tirsdag og 44,4 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Sørøst- og Vest-Norge for hele oktober endte på 52,8 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Billigst etter 23

Maksprisen onsdag på 1,62 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 1,45 kroner lavere enn tirsdag og 54,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst- og Vest-Norge vært 2,23 kroner.

Minsteprisen blir på 2,04 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.

Mye vind gir kraftig fall

Onsdag vil snittprisen på strøm være på rundt 53 øre per kilowattime i Sørøst- og Vest-Norge. Det er den laveste prisen siden slutten av mai.

Også i Nord- og Midt-Norge faller strømprisen onsdag, til en snittpris på henholdsvis 24,5 øre og 30,9 øre, viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

Dermed vil prisforskjellen innad i Norge være langt mindre onsdag enn den har vært mesteparten av det siste året.

Maksprisen på strøm vil onsdag være på 1,62 kroner.

Ikke siden mai har prisene vært så lave i Sør- og Vest-Norge. Søndag lå maksprisen på 3,73 kroner, og mandag var den 3,72 kroner.

Prisfallet skyldes først og fremst mye vind i Norden, sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue Insight.

– De neste dagene er det forventet tre ganger så mye vind som normalt, sier Lilleholt til NTB.

I tillegg vil tilsiget til kraftmagasiner og elvekraftverk øke med rundt 200 prosent som følge av de store nedbørsmengdene som er ventet de neste dagene.

Også tyske priser har vært med på å dra prisene i Norden nedover de siste dagene.

– Midt på dagen ligger strømprisen i Tyskland ned mot null, på grunn av mye sol og vind. Men gjennomsnittsprisene i Tyskland er fortsatt høyere enn her, sier Lilleholt.

Strømsparing på Statsbudsjettet

I forslag til statsbudsjett for 2023 vil regjeringen legge fram en plan med seks punkter for å spare 10 TWh fra norske bygg innen 2030.

Det opplyser olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Målsettingen tilsvarer om lag like mye som all vindkraft som produseres i Norge i løpet av ett år.

Sekspunktlisten

I lista står det at statlige bygg skal redusere energibruken i egne og i leide lokaler. Enova skal blant annet bruke 1,1 milliarder kroner på sparetiltak i norske husholdninger.

I tillegg skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utnevnes til enøk-koordinator med ansvar for å koordinere arbeidet på tvers av sektorer. NVE skal også ha i oppdrag å rapportere årlig på status for måloppnåelse når det gjelder energisparing i bygg.

Regjeringen arbeider med et informasjonsopplegg om enøk rettet mot husholdninger, næringsliv og det offentlige som skal settes i verk før den kommende vinteren. Husbanken skal også styrkes for å komme lavinntektshusholdninger til gode.

En tilskuddsordning rettet mot bedrifter som blant annet har fått doblet sine strømutgifter det siste året, står også på listen.