Privatskolesatsing til 26 millioner i Løten: – Blir et stort løft for oss

Hedemarken friskole i Løten har fått godkjenning for flere elevplasser, og snart er et helt nytt skolebygg klart til bruk.