Protestene fra Hanstad ble oversett – ja til nytt boligprosjekt

Formannskapet i Elverum har ingen innvendinger mot at det bygges fem nye boenheter på tomta i Johan Falkbergets veg 56, der det tidligere bare var en enebolig. Protestene fra Hanstad-beboerne ble ikke tatt til følge.