I torsdagens avis i forrige uke kunne vi lese at Rådhusplassen endelig skal forskjønnes.

Jeg siterer: «Målet med tiltaket er at Rådhusplassen og parken blir et enda bedre og attraktivt sted, og byrom for aktivitet, i tillegg til at all trafikk kan gå over plassen, når det ikke er arrangementer der». Sitat slutt.

Jeg har forstått at Elverum kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hva er en god investering når kassa er tom? Det er nesten ikke til å tro at kommunen, for en så høy sum, skal forskjønne Elverum.

Undertegnede er så heldig å bo på Helsehuset. Et fint bygg, omsorgsfullt personale. Mat og eliminering blir tatt hånd om. Her er det mennesker men ulik kognitiv funksjon, noen svært urolige. Jeg kan ikke skjønne at Helsehuset er ferdig uten at menneskene her får et tilbud om sysselsetting.

Det er lange dager, uvirksomme. Kanskje kunne mest urolige, bli rolige når de har en oppgave, noe å gjøre.

Helsehuset trenger en arbeidsstue og en aktivitør. Når jeg nå ser at Elverum Kommune har penger til forskjønning av Rådhusplassen, men ikke til å fullføre Helshuset, da lurer jeg på om de som bestemmer har vært her og sett/observert hva som er pasientenes hverdag.

Jeg ønsker inderlig at de gamle blir sett og hørt i denne sammenhengen.