Både 43-åringen og 45-åringen hadde i forkant av dagens fengslingsmøter samtykket i åtte ukers varetektsfengsling.

Sør-Østerdal tingrett avholdt derfor fengslingsmøtene som såkalte kontorforretninger med kun dommeren til stede.

– Sannsynlig at ranerne er tatt

Tingretten mener fortsatt at det er sannsynlig at de to mennene faktisk er bankranerne som mandag 30. oktober slo til mot Sparebank 1 Østlandet sin filial på Otnes i Rendalen.

De truet de en kvinnelig ansatt til å åpne minibanken og stakk fra stedet med et sted mellom 300.000 og 400.000 kroner i kontanter.

De to ranerne ble raskt innhentet av store politistyrker. De kjørte også etter hvert av vegen, like nord for Åkrestrømmen.

Etter utforkjøringen la de på flukt til fots, men ble etter en drøy time på frifot pågrepet av politiet.

 

Rømningsfare

Det er frykten for at bankranerne skal rømme landet som gjør at politiet ønsker fortsatt varetektsfengsling.

Sør-Østerdal tingrett er enig og påpeker at de to mennene verken har fast arbeid eller annen tilknytning til Norge utover bankranet og den nå pågående straffesaken.

Retten påpeker at grovt ran – som mennene er siktet for – har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Begge de to siktede har så langt sittet 31 dager i varetekt og det er etter rettens skjønn ikke fare for noen oversoning, dersom de to blir dømt for det de er siktet for.

Tingretten har etter en samlet vurdering av saken kommet fram til at de antatte bankranerne kan fengsles i åtte uker, i praksis fram til 24. januar 2018.

 

Snart ferdig etterforsket

Politiets etterforskning av bankranet begynner å nærme seg slutten. Så fort det foreligger svar på en noen tekniske undersøkelser i saken, vil den bli oversendt Statsadvokatene i Hedmark og Oppland for såkalt påtaleavgjørelse.

På grunn av sakens alvorlighet er det dem – og ikke politiet selv – som til slutt avgjør om de to skal tiltales og stilles for retten – eller ikke.

Politiets mål er å få stilt de to mennene for retten, innen fengslingsperioden på åtte uker løper ut.