Den unge mannen, som på ranstidspunktet kun var 16 år, ble i utgangspunktet ikke varetektsfengslet etter ranet i februar.

Men den 22. mars ble han imidlertid varetektsfengslet for første gang – da for to uker. Denne er forlenget hver andre uke, sist onsdag 18. mai og når rettssaken starter har mannen sittet 10 uker i varetekt.

Politiet: – Overhengende gjentakelsesfare

Ifølge straffeprosesslovens §184 skal ikke personer under 18 år varetektsfengsles hvis det ikke er tvingende nødvendig.

Etter det Østlendingen kjenner til er det i tidsrommet mellom ranet og den første fengslingen begått nye kriminalitet, som gjorde at påtalemyndigheten så det som tvingende nødvendig å varetektsfengsle den unge mannen.

Tiltalen mot mannen er klar, men Østlendingen har ikke fått innsyn i denne foreløpig, fordi den ennå ikke er forkynt for tiltalte sine verger.

Østlendingen har heller ikke klart å få brakt på det rene hvilken kriminalitet tiltalte har begått mellom ranet og første fengsling, men er kjent med at det dreier seg om samme type kriminalitet.

Politiet baserer sin fengsling på gjentakelsesfare.

Også tiltaltes forsvarer har avstått fra å kommentere hvilken type kriminalitet som er begått.

– Politiet mener at det foreligger en overhengende gjentakelsesfare og at det derfor er nødvendig å varetektsfengsle vedkommende. Politiet har vurdert tiltaltes lave alder, men finner ikke at dette alene er et tilstrekkelig tungtveiende hensyn som medfører at videre fengsling er å anse som uforholdsmessig, sier aktor i saken, politifullmektig Ida Benedicte Engen, til Østlendingen.

Forsvarer: – Har ikke gjort nok

Den unge mannens forsvarer mener påtalemyndigheten i Hedmark ikke har gjort nok for mannen i forhold til å finne et alternativ til varetekt. Dette ble også vesentlig anført fra forsvarer under fengslingsmøtet på onsdag.

– De kommunale barnevernstjenestene varierer fra sted til sted, og påtalemyndigheten har kun undersøkt alternativ til varetekt ett sted. Der skal de ha fått beskjed om at dette ikke er mulig og at det samme gjelder for hele landet. Det kan ikke jeg slå meg til ro med, sier 17-åringens forsvarer, Tom Barth-Hofstad til Østlendingen.

Han erkjenner at det nok er svært krevende å finne en slik institusjon med låste dører som kan passe på mannen 24 timer i døgnet, men mener påtalemyndigheten ikke har forsøkt tilstrekkelig å få dette til.

Retten er imidlertid uenig og mener påtalemyndigheten har etterkommet rettens oppfordring fra fengslingsmøtet den 4. mai, om å forsøke å finne et alternativ til varetekt. Fengsling framstår derfor som eneste alternativ, skriver retten i sin kjennelse.

I kjennelsen legger retten særlig vekt på gjentakelsesfaren og samfunnets rett til beskyttelse.

Rettssaken er berammet i tre dager i Sør-Østerdal tingrett fra 30. mai til 1. juni.

Bildeserie

Stort politioppbud etter ran av Esso-stasjon