Politiet har etterlyst de to personene både gjennom Europol og Interpol.

De er nå etterlyst over hele verden, men det har så langt ikke ført til at de er pågrepet og konfrontert med det politiet mistenker dem for.

Det var TV 2-programmet Åsted Norge som første gang gikk ut med etterlysningen av mennene mandag kveld.

– Vi har ikke nådd fram med etterlysningen gjennom de vanlige kanalene. Derfor går vi ut med etterlysning av de to med navn og bilde. Vi håper med det publikum kan bidra i saken, sier politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt til Østlendingen.

Fakta om ranet

Ranerne kan være hvor som helst

Ranerne kjørte i grøfta i i Sverige kort tid etter ranet av gullsmeden i Trysil. Her ble de hjulpet på vegen igjen av en svenske.

– Har politiet noen formening om hvor de to etterlyste befinner seg?

– Nei. De kan være hvor som helst i verden. Vi har ingen knagger å henge akkurat det på. Det er rett og slett uklart hvor de befinner seg, svarer Klauseie.

Et års tid etter ranet er det fortsatt uklart hvor store verdier ranerne fikk med seg.

– Det er uansett snakk om flere hundre tusen kroner. Vi har ingen grunn til å tro at verken byttet eller ranerne befinner seg i Norge nå, legger politiadvokaten til.

– Hvordan har samarbeidet med internasjonalt politiet vært i denne saken?

– Samarbeidet fungerer på den måten at dersom de to blir påtruffet av politiet, eksempelvis i forbindelse med en trafikkontroll, vil etterlysningen slå inn. De vil da bli pågrepet av politiet i det landet de befinner seg og bli begjært utlevert til Norge så fort som mulig. Så langt har ikke det skjedd. Vi får ingen tilbakemelding fra utenlandsk politi i saken før de to er pågrepet. Så fort de er pågrepet fungerer samarbeidet med utenlandsk politi både raskt og smidig, svarer Klauseie.

Politiet sikre på hvem gjerningsmennene er

– Er dere helt sikre på at det er gjerningsmennene dere nå etterlyser med navn og bilde?

– Bakgrunnen for at vi peker på akkurat disse to ønsker vi så langt ikke å si noe om. Det vil været et viktig moment i et eventuelt avhør med de to i etterkant. Derfor ønsker vi ikke å si noe konkret om det nå, men politiet er rimelig sikre i sin sak om at dette er de rette gjerningsmennene, svarer Klauseie.

Politiet er sikre på at de to mennene ikke var alene om ranet.

– Vi er sikre på at det var flere enn to involvert i ranet, slår politiadvokaten fast.

En tredje fortsatt etterlyst

En av disse kan ha vært en mann politiet etterlyste kort tid etter ranet.

Vedkommende ble fanget opp av et overvåkningskamera nord i Innbygda dagen før ranet.

Ø-TV: Se video av den etterlyste mannen

Dagen før gullsmedranet i Trysil gikk denne mannen forbi et overvåkningskamera i Trysil sentrum. Klokka på overvåkningskameraet går feil. Politiet har ved å korrigere den kjente feilen kommet til at mannen paserte kameraet klokken 09.11 og 09.18 tirsdag 1. mars.

– Etter at vi gikk ut og etterlyste mannen på denne videoen hørte vi ingenting. Han er foreløpig ikke gjort rede for og vi ønsker derfor å finne ut hvem han er. Vi vet ikke om dette er en av gjerningsmennene. Det kan godt hende at vedkommende hadde et helt lovlig erend i Trysil denne dagen, sier Klauseie.

– Hva gjør at dere er sikre på at det var flere enn de nå etterlyste litauerne involvert i ranet?

– Det ble gjort observasjoner i forkant av ranet. Politiet mener det ble rekognosert i området i dagene før ranet. Den jobben ble utført av flere enn to personer, sier Klauseie.