Rovviltnemnda i Hedmark vedtok i juni lisensfelling av 35 jerv i Hedmark. Vedtaket ble påklaget, og nå har Klima- og miljødepartementet tatt de innkomne klagene delvis til følge og omgjort nemndas vedtak når det gjelder lisensfellingsområdet.

I praksis betyr det at 35 jerv kan felles, men alle må felles utenfor ulvesona.

Sp-leder Vedum reagerer svært negativt på vedtaket.

– Regjeringen stopper jervejakten innenfor ulvesona, selv om det er mye jerv der. Da blir ulvesona et rovdyrreservat, noe vi lenge har fryktet. At ulvesona skal være et rovdyrreservat, er aldri blitt vedtatt, men den er blitt det mer og mer under Solberg-regjeringen, sier Vedum, som påpeker at det å forbeholde ulvesona for rovdyr gjør det vanskeligere og vanskeligere med jakt og friluftsliv.

– Beitebruk er det knapt noe igjen av i ulvesona. Men det bor folk der, og det er feil at de som bor i ulvesona til stadighet blir overkjørt av sentrale myndigheter. Vi trenger en rovdyrpolitikk, der de som blir berørt også blir lyttet til, fastslår Vedum, som mener det riktige hadde vært å opprettholde rovdyrnemndas vedtak.