Igjen er krisen nådd barnehagene våre. Stort sykefravær, kritisk lav bemanning og allerede slitne ansatte preger livet i de enhetene hvor våre minste borgere har hverdagen sin. Disse ansatte står på som helter, men det er en ytre grense for hvor langt de også klarer strekke strikken.

Ved sykefravær i barnehagene er ikke eier pålagt å sette inn vikar. I mange barnehager gjøres det likevel, men langt i fra i alle. Med de nye retningslinjene fra regjerningen er det gjeninnført gult nivå flere steder, noe som betyr økt press på de ansatte. Utdanningsforbundet Innlandet oppfordrer både kommunale og private barnehageeiere til å vurdere kortere åpningstid i den perioden vi nå befinner oss i, av hensyn både til hvilket tilbud vi kan gi barna og ikke minst av hensyn til de ansattes helse.

I Utdanningsnytt kunne vi i går lese om en barnehage i Sør-Fron hvor de har hatt full bemanning kun to dager siden november. I andre kommuner hører vi om ansatte som er helt på felgen, og hvor det rett og slett går på stumpene løs inn mot det som skal være en høytid for oss alle.

Da koronapandemien raste som verst våren 2020 var det mange kommuner og private barnehageeiere som innførte kortere åpningstid som ett av flere tiltak for å redusere belastningen på de ansatte og på samfunnet som helhet.

Ansatte i barnehagen har ikke mulighet til hjemmekontor. De har ingen mulighet til å beskytte seg mot nærkontakt med små barn, og de har svært liten tilgang til smittevernutstyr som munnbind og ansiktsmasker. Det betyr at de utsettes for smitte på en helt annen måte enn mange andre arbeidstakere, noe som utfordrer retten til et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. En reduksjon i åpningstiden vil kunne hjelpe situasjonen noe, da den totale belastningen på hver enkelt ansatt blir mindre.

Det er viktig for både barn og foresatte at barnehagene er tilgjengelige slik at vi kan holde samfunnshjulene i gang. For å unngå en situasjon hvor disse særdeles kritiske samfunnsfunksjonene må stenge, ber vi lokale barnehageeiere og politikere gi de ansatte trygghet inn mot og i julehøytiden. Slik vil man også ha mulighet til å møte det nye året uten smittesporing og karantener.

Thore Johan Nærbøe, Fylkesleder, UDF Innlandet
Bente Kampesveen, Kontaktperson barnehage, UDF Innlandet