Gå til sidens hovedinnhold

Redusert framkommelighet på fv. 30 sør for Tynset

Gjermundshaug Anlegg er på vegne av Innlandet fylkeskommune i gang med omfattende arbeider på fylkesveg 30 mellom Bergset i Rendalen og Brekka ved Tynset.

Formålet med arbeidene er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på den 43 kilometer lange strekningen mellom Bergset og Brekka.

Det vil bli gjort punktvise tiltak på strekninger mellom Bergset i Rendalen og Brekka ved Tynset.

Mer enn asfalt

– Vi skal bytte rundt 15 stikkrenner og på enkelte strekninger skal vi også skifte ut massene under asfalten. Vi skal også gjennomføre noe grøfting langs vegen. På tre strekninger på til sammen 8,5 kilometer skal vi gjennomføre såkalt dypstabilisering som innebærer at vi skal frese opp asfalten og fylle på med pukk og bitumen før det legges ny asfalt, sier byggeleder Kjetil Strømshoved i Innlandet fylkeskommune.

Strømshoved forteller at det skal gjennomføres dypstabilisering på en strekning rett nord for Bergset, en strekning gjennom Tylldalen og en strekning ved Tylldaskjølen.

Fylkesutvalget bevilget i mai penger til denne investeringen på fylkesveg 30.

– Vi må sørge for at investeringen som blir gjort i år, varer lenge. Her holder det ikke bare med ny asfalt fordi det vil være en kortsiktig løsning, sa Sjur Strand, konstituert leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune da fylkesutvalget behandlet saken i mai.

Redusert framkommelighet ut september

Arbeidene på fylkesveg 30 startet i begynnelsen av uke 22, og skal etter planen være ferdig i løpet av september.

– Med unntak av tre uker i juli, må trafikantene regne med redusert framkommelighet forbi steder hvor det pågår utbedringsarbeider. På disse stedene vil hastigheten være satt ned og i perioder vil trafikken være lysregulert. Ved asfaltering vil trafikken også bli regulert med ledebil og trafikkdirigenter, fortsetter Strømshoved.

Kommentarer til denne saken