Borgerlig side – høyresiden - i norsk politikk argumenterer ofte for skattelettelser til de rike ved å si at disse personene skaper arbeidsplasser, og at deres arbeid/verdiskaping derfor skal belønnes med lave skatter. Jeg mener at alle mennesker har en iboende motivasjon etter mer. De rikeste trenger derfor ikke skattelettelser for å motiveres til å bli enda rikere. Det eneste disse skattelettelsene fører til er økte forskjeller.

Uansett hva som blir sagt i debatter og ute i gaten, vil den blå politikken på stortinget føre til en amerikanisering av samfunnet – «frihet» til alle. Dette er den ideologiske forskjellen på Blå og Rød-Grønn side i politikken. Når de rikeste betaler mindre skatt, får Norge mindre inntekter. Dette dekkes deretter ved å kutte i sosiale goder som vi alle er avhengige av. De kaller det rettferdighet - vi på venstresiden kaller det urettferdighet.

Generelt ønsker Arbeiderpartiet at våre eldre, våre barn og våre medmennesker får beholde en statlig sikkerhet om at man blir ivaretatt ved behov, og at dette tilbudet er likt for alle.

I Norge har vi bygget et samfunn som tar vare på alle. Vi betaler masse skatt, og skatten vi betaler er en universal-forsikring. Den skal sikre at vi får den hjelpen vi trenger når vi trenger den. Den sikrer et rettferdig og likt tilbud av de goder vi trenger i hverdagen, sånn at vi kan bruke våre resterende penger på det vi selv ønsker oss. De som tjener mer har mer på konto etter skatt, men må også bidra mer av sin del til kassa. Alle, uansett bakgrunn, skavanker og utgangspunkt skal ha mulighet til et meningsfullt og rikt liv. Dette gagner folk flest; vanlige folk. Dette gir reell frihet for alle.

Jeg blir provosert da de borgerlige partiene med Erna i spissen ofte sier at «Norge er et godt land å bo i». Selvfølgelig har hun rett, men hennes ideologiske agenda er å endre noe som fungerer så godt. Åtte år med dagens regjering har allerede gjort uopprettelig skade, og jeg frykter for hva som vil skje med fire nye år. Vi kan ikke akseptere å se at drift av barnehager, skoler og eldreomsorg stadig mer blir motivert og styrt av profitt. Vi kan ikke lengre akseptere at helse og omsorgstjenester blir ansett som rene utgifter i budsjettet, og at disse virksomhetene stadig vekk er offer for innsparinger.

Ikke la de utallige og unyanserte valgomatene avgjøre hvilken side dere faller på. Enkeltsaker som bompenger, sukkeravgifter, ulv, innvandring og priser på drivstoff er saker som alle partier faktisk har interne uenigheter rundt. Se heller først på det store bildet; hvilken retning ønsker dere at samfunnet skal ta? Vi må ikke glemme at det norske velferdssamfunnet vi kjenner i dag er stort sett bygget på Arbeiderpartiets sosialdemokratiske verdier.