Regjeringen vil ha rekruttskole på Terningmoen: – Vil bety økning i arbeidsplasser

Rekruttskolen vil sørge for grunnutdanningen til omtrent 4.500 rekrutter i året.