Dersom prøveordningen får tilslutning fra Innlandet fylkeskommune, vil den innebære at taksten på hovedvei på riksveg 3/25 blir halvert, mens bilistene som passerer bomstasjonen på sideveg slipper å betale, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at bompengeinnkreving på sideveg har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse riksvegene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk.

– Derfor ønsker vi også å halvere bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Det forutsetter at Innlandet fylkeskommune, som er garantisten for bompengelånet, slutter seg til en slik prøveordning, sier han.

(©NTB)