Regjeringen vil skrote nærskoleprinsippet: – Jeg blir rett og slett lei meg

KRITISK: Tryslingen Jesper Nohr (Sp) er kritisk til at regjeringen vil nekte fylker å bruke nærskoleprinsippet i opptak til videregående skole.

KRITISK: Tryslingen Jesper Nohr (Sp) er kritisk til at regjeringen vil nekte fylker å bruke nærskoleprinsippet i opptak til videregående skole. Foto:

Nærskoleprinsippet kommer til å bli skrotet, ifølge kunnskapsminister Guri Melby (V).

DEL

Søndag sendte Melby ut en pressemelding der hun skriver:

– Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal begynne på enn det mange har i dag, sier Melby i en pressemelding søndag.

Regjeringen vil nekte fylker å bruke nærskoleprinsippet i opptak til videregående skole og vil ha KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) med seg på å lage ny opptaksordning. Uaktuelt, svarer KS.

Nærskoleprinsippet innebærer at opptaksordningen legger til rette for at alle som ønsker å gå på en skole i sitt nærområde, får mulighet til det.

Det videre arbeidet skal gjøres i tett dialog med KS og fylkeskommunene, meldte regjeringen søndag, og forslaget skal legges fram til våren.

KS takker for invitasjonen til å bidra, men har en klar melding til regjeringen:

– Det er ikke aktuelt for KS å stille seg bak det forslaget som regjeringen endelig vil fremme, dersom det som nå står i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet legges til grunn, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Reagerer

Nå reagerer også Jesper Nohr (Sp), som er fylkestingsrepresentant og medlem av Utvalg for utdanning.

– Jeg blir rett og slett lei meg. En samlet utdanningssektor står sammen med fylkene om at dette ikke er en god løsning. Både LO, NHO, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen har sagt tydelig ifra under høringen at fylkene burde få bestemme selv. Høringssvarene har ikke blitt lyttet til. Min analyse er at dette er en omkamp på et punkt regjeringspartiene jevnt over tapte i fylkesvalgene i fjor høst, sier han og fortsetter:

– Regjeringa vil nå ta fra fylkene muligheten til å bestemme over en sentral del av skolepolitikken sin. For at fylkene skal kunne utvikle skoletilbudet til det beste for hele fylket, er det helt sentralt å kunne styre inntaksordningen. Det er tross alt fylkene som er satt til å styre den videregående skolen.

Han sier at Senterpartiet er helt klare på at ingen skoler eller skolesteder skal legges ned i Innlandet i denne fylkestingsperioden, og at regjeringen nå gjør sitt beste for å sabotere dette.

– Det har blitt sagt at regionreformen skulle være en «demokratireform». Nå ser vi at dette var ren løgn, da fylkene får styre over mindre og mindre. Det stemmer like godt overens som det regjeringa kalte «nærpolitireformen», som i praksis er en fjernpolitireform.

– Skolen skal være for elevene, ikke politikerne

Fylkestingsrepresentant, Gjertrud Nordal (H), skriver til Østlendingen at hun også hadde blitt lei seg, som Jesper Nohr, om hun var 16 år og hadde blitt mobbet på ungdomsskolen, og derfor ønsket å søke seg til en annen skole enn nærskolen, for å så få avslag.

– Senterpartiet er også veldig opptatt av å snakke om at elever må busses ufrivillig til andre skoler dersom vi innfører fritt skolevalg. De har ikke klart å komme med et eneste bevis på at det skjedde i Oppland. Derimot i sommer, så vi at rekordmange elever på Gjøvik må ta buss til andre skoler i regionen, fordi de ikke kom inn på videregående skole. Så dette fikk altså Senterpartiet til, etter at de innførte sitt såkalte «nærskoleprinsipp» i fjor, forteller hun.

- Geografien i Innlandet gjør at uansett hvilken inntaksordning vi har, så kommer de aller fleste elevene til å søke på en av nærskolene sine uansett. Det gjør de i dag, og vil etter all sannsynlighet også gjøre i fremtiden. Men fritt skolevalg er viktig for de elevene som av ulike grunner ønsker å velge annerledes, og de skal vi ta på alvor. Skolen skal være til for elevene, ikke for oss politikere. Derfor bør fritt skolevalg være en selvfølge, sier Nordal.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken