Ministeren sier til E24 at han ønsker innspill fra bransjen selv og andre relevante aktører. Ambisjonen er å være ferdig i løpet av 2020.

– Vi ser at det i deler av landet er regionale aktører som i realiteten har monopol på å levere bredbånd. Så vi vil vurdere ulike tiltak som vil bedre konkurransen til glede for forbrukerne, samtidig som vi skal balansere dette slik at vi sikrer selskapenes investeringsvilje, sier han.

I den forrige stortingsmeldingen om bredbåndsmarkedet i 2016 ble det satt et mål om at 90 prosent av husholdningene skulle ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. I dag ligger andelen på 86 prosent.

Astrup sier at regjeringen er i rute med å nå målet, men at det også er på tide å oppdatere meldingen.

– Folk skal ikke bare ha tilgang til et godt bredbånd, men også til en pris som gjør at de kan ta det i bruk. Derfor er konkurransen så viktig, sier han.