Mange tror at reiseforsikringen dekker dette. Det gjør den faktisk ikke

Mandag starter fellesferien for mange av oss. Forsikringsbransjen advarer mot urealistiske forventninger til hva reiseforsikringen dekker.