Hoksrud (Frp) har satt sammen en næringsdelegasjon på 18 personer, som skal delta sammen med ham på åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin i januar. Hoff deltar som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mens Nygaard er daglig leder i bedriften Fishspot.

Blant verdens største

2019-utgaven av den store mat- og landbruksmessen i Berlin arrangeres fra 18. til 27. januar. Dette er en av verdens største matmesser. Den arrangeres i et 20-talls store messehaller, har rundt 1.500 utstillere fra over 60 land og om lag en halv million besøkende hvert år. Norges stand er på 400 kvadratmeter, og budsjettet er vanligvis på rundt 10 millioner kroner. Norge bruker såpass med penger på dette store arrangementet for å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Norges stand vekker som regel oppsikt og anerkjennelse, og den er svært populær blant de i hovedsak tyske gjestene på messen.

Deltakerne i Hoksruds delegasjon skal 17. januar, dagen før åpningsarrangementet, delta på et dialogmøte i Norges ambassade i Berlin. Der skal de komme med innspill og diskutere hva som må til for å utvikle Norge til et attraktiv reisemål basert på opplevelser og aktiviteter i landbruket og reindriften.

undefined 

Flere lokale deltakere

Det er flere lokale deltakere på Grüne Woche også i 2019. I tillegg til Fishspot skal Søberg Gård i Alvdal, Lundgubben fra Femundmat AS og Røroskjøtt AS på Os representere Fjell-Norge på Grüne Woche.

Det lokale innslaget er bakgrunnen for at Hedmark fylkeskommune støtter Fjell-Norges deltakelse med 100.000 kroner.

Fylkesrådet mener at Fjellregionens deltakelse på Grüne Woche er positiv for utvikling av lokalmat- og opplevelsesnæringene i fjellområdene i Hedmark. Fylkesrådet mener også at det er svært viktig å legge til rette for utvikling av matproduksjon og opplevelsesnæringer i fjellområdene i fylket.

– Dette er områder som i større grad enn andre er avhengige av jordbruket og jordbruksrettede næringer. Satsingen på Grüne Woche bygger opp under den regionale planen for opplevelsesnæringer i Hedmark, fastslår fylkesrådet.

undefined