Rekordår for høgskolen gir nytt håp om universitet

Rektor Kathrine Skretting er godt fornøyd med at Høgskolen i Innlandet i 2020 har satt rekord i antall doktorgrader. Det gir nytt håp om å bli universitet.