Akkurat som forventet leverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag onsdag et rekordhøyt krav til staten. Bøndene krever rekordhøye 11, 5 milliarder kroner for 2022 og 2023 i årets jordbruksoppgjør. I kravet ligger en inntektsvekst på drøye 125.000 kroner per årsverk i jordbruket og kostnadskompensasjon for de ekstraordinære høye kostnadene de to siste åra som utgjør nærmere 2,5 milliarder kroner. Bøndenes mål er å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, få full kompensasjon for økte utgifter og de vil øke tilskuddet til alle bønder, men ønsker særlig å styrke kornproduksjonen og prioritere bruk med sau og ammeku.

Sjeldent har vi vært mer bevisste for behovet for norsk mat. Etter koronakrise og krigen i Ukraina har begrepet sjølforsynt fått en ny og viktigere betydninger for de fleste av oss. Samtidig som stadig flere ønsker seg, og ikke minst ser betydningen av, tilgang til norske matvarer, er matproduksjonen vår hardt presset. Daglig opplever vi bønder som gir opp eller teller på knappene. Skyhøye kostnader på nærmest alt en matprodusent er avhengig av, er alarmerende, men kan sjølsagt kompenseres. Verre er gapet som er blitt mellom bondens årlig inntekt og den som andre grupper i samfunnet kan hente ut. Dersom vi krever norskprodusert mat, må vi også akseptere at produksjon av mat ikke er en hobby som enkelte holder med på fordi det er gøy. Som over alt ellers; det må lønne seg.

Etter koronakrise og krigen i Ukraina, har begrepet sjølforsynt fått en ny og viktigere betydninger for de fleste av oss

Forventningene hos bøndene er derfor denne gangen skyhøye og det med god grunn. For det første er støtten stor og forståelsen for bøndenes situasjon høy blant folk flest. Videre har sittende regjering, med sjølveste Senterpartiet i spissen, lovet bøndene økt lønnsomhet og utjevning av inntektsgapet. I tillegg var statens forhandlingsleder, Viil Søyland, sin første kommentar etter at bøndene kom med kravet sitt at situasjonen er ekstraordinær, både nasjonalt og internasjonalt. Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære handlinger.