Gå til sidens hovedinnhold

Rekordmange søkere til høgskolen

16.314 personer har søkt om studieplass ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Det er 2.286 flere enn i fjor og tilsvarer en vekst på 16,3 prosent.

– Vi tilbyr utdanninger mange ønsker seg, og som det er behov for i samfunnet. Tallene viser at vi treffer godt med studietilbudet vårt, sier Stine Grønvold, prorektor for utdanning, i en pressemelding.

Totalt har 16.314 personer Høgskolen i Innlandet som sitt førstevalg om tallene fra Samordna opptak slås sammen med det lokale opptaket. Det er 2.286 flere enn i fjor og tilsvarer en vekst på 16,3 prosent.

De mest populære

Dette er de mest populære utdanningene målt i antall førsteprioritetssøkere per studieplass:

Sykepleie, Elverum, deltid: 6,78 søkere per plass.

Krisehåndtering: 5,89 søkere per plass.

Sykepleie, Tynset, deltid: 4,5 søkere per plass.

Eiendomsmegling: 4,16 søkere per plass.

Idrett – spesialisering i trenerrollen, deltid: 4 søkere per plass

Flest i lokalt opptak

Det er spesielt søkertallene til studiene i det lokale opptak, som omfatter master- og videreutdanninger, som gir grunn til begeistring.

Her kan HINN vise til en økning sammenlignet med fjoråret på 25,8 prosent i antall søkere med HINN som førstevalg.

Fleksible studier er attraktivt

At 8.525 personer har HINN som førstevalg i det lokale opptaket i år, har Grønvold følgende forklaring på:

– Vi ser at de fleksible studietilbudene som man kan ta på deltid, på nett og/eller samlingsbasert har truffet godt. HINN ønsker å være en foregangsinstitusjon på livslang læring og fleksible utdanninger, og at videreutdanningene rekrutterer godt, er et positivt tegn. Å tilby studier man kan ta i kombinasjon med jobb, er viktig for oss, sier Grønvold.

De ferske søkertallene fra Samordna opptak viser også en positiv tendens for HINN, som tilbyr totalt 73 studier i det nasjonale opptaket. I Samordna opptak har 7.789 personer HINN som sitt førstevalg. Det er en økning på 7,3 prosent sammenlignet med i fjor, mens økningen nasjonalt er på 2,1 prosent.

Når det gjelder rekruttering til lærerstudiene, kan HINN også i år vise til en bedre utvikling enn nasjonale tall. Lærer som utdanningsområde har nasjonalt en nedgang på 4,2 prosent i førstevalgssøkere. Ved HINN er nedgangen på 2,9 prosent.

Helse og økonomi er populært

Studietilbudene innen økonomi og administrasjon utmerker seg med en spesielt stor økning i førstevalgsøkere sammenlignet med i fjor. Nasjonalt er økningen på 7,9 prosent mot hele 20 prosent ved HINN.

– Dette er en trend som har forsterket seg fra i fjor. Handelshøgskolen Innlandet har generelt høy søkerinteresse og flere mastertilbud, spesielt på deltid, rekrutterer svært bra. Vi merker at det er flere som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor disse fagområdene samtidig som de står i arbeid, sier Grønvold.

Også fakultet for helse- og sosialvitenskap rekrutterer generelt veldig godt, og helse som fagområde er tilnærmet uendret i antall førstevalg sammenlignet med i fjor.

Kommentarer til denne saken