Rekordtrafikk på E6 gjennom Innlandet - uten alvorlige ulykker

E6 Brumunddal

E6 Brumunddal Foto:

Årets sommertrafikk på E6 gjennom Innlandet slår alle rekorder. På den nybygde motorvegen mellom Kolomoen og Brumunddal har det passert over 3.8 millioner kjøretøy siden første delåpning i oktober i fjor. 

DEL

På den nyåpnede firefeltsvegen har sommertrafikken gått uten alvorlige ulykker. Det skriver Nye Veier i en pressemelding onsdag formiddag.

Med totalt 30 kilometer med nyåpnet firefelts motorveg, med atskilte kjørebaner, har ulykkene på Nye Veiers nybygde veg mellom Kolomoen og Brumunddal uteblitt. Slik har det dessverre ikke vært tidligere år.

– Firefelts motorveg med atskilte kjørebaner er den sikreste vegen som kan bygges. Når vi nå ser at sommertrafikken avvikles uten alvorlige ulykker, får vi bekreftet at samfunnet og bilistene får enormt mye tilbake gjennom veginvesteringen i form av sikkerhet, redusert reisetid, forutsigbar framkommelighet og økt komfort, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

– Haster med ny E6

Nye Veier har ansvaret for utbyggingen av ny E6 fra Kolomoen til Otta. Nå ser vegselskapet fram til å starte planleggingen og utbyggingen av de neste etappene fra Moelv til Øyer og videre på det som gjenstår av gammel veg gjennom Gudbrandsdalen nordover til Otta.

– Ferske døgntrafikktall fra Statens vegvesen viser en enorm trafikkøkning. På tellepunktet ved Ensby i Øyer ser vi at sommertrafikken i snitt ligger cirka 15 prosent over fjoråret, og ved tellepunktet på Solhjem sør for Otta passerte det 17. juli i år 13.011 biler på ett døgn. Sammenlignet med samme uke i fjor snakker vi om 1000–1400 flere biler pr. døgn og en trafikkøkning på åtte til tolv prosent på flere av julidagene i Gudbrandsdalen. Med dagens trafikkmengde haster det å få på plass ny og sikker E6 på alle våre 180 km E6 i Innlandet, sier Moshagen.

E6 gjennom Innlandet har hatt kontinuerlig høy trafikkvekst over flere år, og vegselskapet forventer ytterligere vekst etter hvert som de bygger mer ny veg gjennom Innlandet.

– Vi tror de som kan velger å kjøre på sikre og raske nye veier framfor å velge andre reiseruter. I Stortingsproposisjonen for utbyggingen av E6 Kolomoen–Moelv ble det beregnet en gjennomsnittlig trafikkmengde på 13.000 kjøretøy gjennom bommen på Bergshøgda sør for Brumunddal pr. årsdøgn. I juli i år er det høyeste registrerte pr. døgn oppe i 17.700. Dette viser at trafikantene er raske med å ta i bruk nybygd veg, sier Moshagen.

Flere elbiler

Over åtte prosent av bilene som har tatt i bruk motorvegen gjennom Innlandet er elektriske. Andelen elektriske kjøretøy øker raskt.

– Vi ser en markant økning i antall nullutslippsbiler på de nye vegene vi bygger. På E6 Kolomoen–Brumunddal, siden 8 oktober 2019 til i dag, er over åtte prosent av personbilene som kjører på vegen elektriske. Ser vi på prognosene framover forventer vi at stort sett hele person- og varebiltrafikken vil være uten klimautslipp i løpet av 20 år. Det har vært enkeltdager i juli nå med over 10 prosent elektriske kjøretøy på vegen. Det gjør at de nye motorvegene blir grønne raskere og at elektrifiseringen skjer i et tempo vi ikke kunne forutse, sier Moshagen.

1. desember i år åpner den neste delstrekningen på 12 kilometer fra Brumunddal til Moelv. Da har vegselskapet levert 43 km motorveg med 110 km/t på 41 måneder. Det har aldri skjedd før i Norge.

Allerede tidlig i 2021 starter de første anleggsarbeidene på utbyggingen av de neste 43 kilometerne fra Moelv til Øyer.

Artikkeltags