For å svekke et samfunnsområde, skjønner vi at å angripe kontinuerlig, må til. Ser vi dette noe sted? Vi som mener vi ser, vi må hindre dette i å skje. Det er mange kompetanseladede batterier i pensjonister, som følger med! De ser.

For, har vi ikke sett nettopp ulike angrep i samfunnet, som nedbygging av Forsvaret, noe som startet under tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godals ministertid? Eller i Politiet? Eller rundt antallet sykehusplasser? Eller den pensjonen som ble spart opp i den tro at det skulle oppleves som en sikker følelse av likeverd litt lenger frem i et levd liv, men som ikke ble slik, og er et reelt svik?

Taktiske seire som de nevnte eksemplene vi har sett, betyr lite hvis ikke overordnede mål nåes. De overordnede mål var ikke like lett å få øye på eller realisere? Å spare og være effektive i ren New Public Management stil over hele fjøla, må også innebære besparelser som går ut over noen. I hvert fall innen helse. Hvem kan det være, som klager minst? De som truer med å outsource bedrifter, dersom ikke millioner i like stort antall ruller inn i egen formue, eller klager de som har lite fra før høyest og mest?

Kan vi virkelig ikke oppdage dette veldig synlig i dette landet nå, der eldrebølgen begynner å rulle? Vil likevel noen oppleve det som om noen er snille og deler ut sosialdemokratiske penger, der deler av befolkningen sier at «de gjør som de lovet», helt til de får øye på at det er sin lommebok som det deles ut ifra?

Hva vil Pensjonistpartiet oppnå i et større bilde? Seriøs planlegging som er reell, virkningsfull og godt gjennomtenkt også for eldre, slik at ikke nettopp eldre, diskrimineres lengre. Planlegging betyr alt, og er alt. En plan i seg selv er ingenting, den kan omformuleres med bokstavsnekring og ligne det ene året etter den andre, mens samfunnet rundt oss virkelig endres.

Dette partiet vil rett og slett sikte mot Forsvarets kjerneverdier som er respekt, ansvar og mot. Ut fra et slikt perspektiv får vi livsglede, framtid og folkehelse. Fordi respekt for et levd liv som innehar masse kompetanse som er nødvendig å videreføre i samfunnet, betyr enormt mye. Ansvar for at utviklingen gjør noe med aldersgrenser som sperrer for f.eks. helsetilbud, mot til å stå i situasjoner for å bevare det landet som gitt oss sine verdier via grunnlov og rettsapparat. Det ansvaret gir oss tro på fremtiden.

EØS-avtalen må reforhandles og forbedres, og myndighetene skal utvikle sikker beredskap mot terror nasjonalt, og vi skal samarbeide med andre land om globale trusler. For å få styrket beredskapen, vil vi styrke heimevernet og sivilforsvaret. Vi har tro på at man slik sikrer friheten, tryggheten og uavhengigheten og at dette best skjer med landene i NATO-alliansen. Og frihet, trygghet og uavhengighet betyr også folkehelse.

Gunn Marit Lindmoen
2. listekandidat til Stortinget for Pensjonistpartiet Innlandet