(Hamar Dagblad)

Strengere kontroll mot Sverige-grensen har ført til at Politiet Innlandet har fått 29 nye hastestillinger.

Det førte til at Dan gikk rett fra skolebenken og ut på oppdrag.

Kort prosess

– Det er merkelige omstendigheter som gjør at man får disse ekstra stillingene, men jeg er positivt innstilt til utfordringen og tenker at det er en fin start karrieren, sier politistudent Dan, som ikke vil oppgi etternavn, men er hjemmehørende i Stange.

38-åringen drev tidligere tømrervirksomhet for seg selv. Men i 2015 bestemte han seg for å gå tilbake til skolebenken for å bli politi:

– Da var Politihøgskolen et naturlig valg for meg. Jeg har lenge hatt tanker om å bli politi, men så har det vært familiære forhold som har gjort at jeg drøyde med å ta den beslutningen. Det har rett og slett vært vanskelig å starte på skolen tidligere enn jeg gjorde, forteller Dan.

– Men: Jeg har hatt ønske om å bli politi i mange år.

Han og de andre nyansatte fikk lov til å prøve seg på skytebanen på Vendkvern i Ingeberg mandag.

– Og nå sendes du rett på grensa?

– Det er forholdsvis effektiv prosess dette: Vi startet på fredag med å få utdelt litt utstyr, etterfulgt av litt skytetrening og oppfrisking i dag og så bærer det mot grensen ... Det har blitt litt omveltninger.

Stillingene, som er kommet på plass for å håndtere koronasituasjonen, plasseres under Utrykningspolitiet (UP), og personene om er ansatt har fullført politiutdannelse og får et engasjement på seks måneder, som kan forlenges i inntil et år.

Stopper kriminalitet

I Norge skal det rekrutteres inntil 400 personer i tre faser. Først fase gikk til distriktene som har grense mot Sverige og Finland.

– Vårt distrikt har veldig mange grenseoverganger til Sverige, og derfor fikk vi disse stillingene, forklarer politimester Johan Brekke ved Innlandet Politidistrikt.

– Vi har hatt et oppdrag på grensen en god stund nå, og har måttet klare oss med egne ressurser, pluss Heimevernet. Samt at vi har fått hjelp fra UP. Det har vært en veldig god bistand. Men det er klart at når vi nå får inn 29 nye i første runde, så vil de bidra til at kontrollen på grensen vil bli enda bedre. Vi får større kapasitet, vi blir mer robuste. Det er vi glade for.

– I tillegg får vi avlastet de mannskapene som vi selv har hatt ut, som virkelig har stått på ekstra for å ivareta det ansvaret vi fikk av Regjeringen.

– Erfaringene så langt, hvordan har vaktholdet langs grensen gått så langt?

– I det store har det gått ganske bra. De fleste aksepterer de rådene som myndighetene har gitt. Nordmenn vet at hvis de handler i Sverige akkurat nå, og blir tatt på grensen, så går de jo rett i karantene.

– Den gevinsten vi har, i og med av vi har så mye ekstraressurser på grensen, er at vi har større mulighet til å fange opp annen kriminalitet enn i dag, i og med at politiet har større tilstedeværelse.

– Har dere stoppet mye alvorlig kriminalitet, tror du?

– Noe har det helt sikkert vært. Den store utfordringen er at det er veldig mange grenseoverganger i vårt distrikt. 38 kjørbare, pluss de som det går an å sykle og gå over. Vi har ikke hatt mulighet til å være til stede overalt hele veien; vi har måttet flytte på oss. Men med vesentlig bedre kontroll så fanges det opp mer enn man gjør i en normalsituasjon.

– Hvordan slår dette ut lenger vestover i fylket?

– Vi ser at ordinær kriminalitet har gått ganske mye ned i denne perioden. Det tror jeg er situasjonsbetinget, i forhold til reglene som er iverksatt nå rundt det å holde seg inne og ha minst mulig kontakt med andre. Da skjer det naturligvis mye mindre ute.

– Noe kriminalitet er det, selvfølgelig. Men det har altså vært en ganske kraftig nedgang på mange typer kriminalitet.

Grensepasseringer

Fra 30. mars tom 5. april har 5.167 kjøretøy passert grensa mellom Norge og Sverige der Innlandet politidistrikt har sjekket.

391 av disse har fått pålegg om karantene.

Omtrent 90 prosent av trafikken over grensa er jobbreiser/varelevering som kan passere uten å få pålegg om karantene i etterkant.