Hvem er det som bryr seg om Østerdalens natur- og landskap i disse ulvetider? Raskifte Vindpark er det siste bidraget til naturødeleggelser. Tidligere har vi fått forsvarets skytefelt I Gråfjell i Åmot. Det neste blir Kjølberget vindkraftverk i Våler.

Har Trysil og Åmot kommuner rett til å ødelegge naturen for nabokommuner? Åmots skyte- og øvingsfelt er en støybelastning i hele Østre Elverum. Vindmøllene kan sees fra nesten hele Elverum og er spesielt ødeleggende for de fine friluftsområdene på Flishøgda og i Ulvådalen. Trysil og Åmot kan sope inn kraftinntekter hvert år, mens Elverum kun får ulempene.

Mange av oss har nok vært besnæret av «ren energi» og fosilfri framtid». Men det er på tide å ta en diskusjon om prisen som må betales i form av naturødeleggelser. Jeg vet ikke hva politikerne som sa ja til Raskifte tenker hver gang de kjører over Flishøgda. Hadde jeg vært dere hadde jeg vært rimelig skamfull.

Bedre er det ikke at det er utenlandsk kapital som står bak majoritetseierskapet i Austri Vind (DA?). At utenlandsk kapital skal ødelegge norsk natur gjør ikke saken bedre. Og hvordan Eidsiva og Gudbrandsdal Energi har fått med eierne på å bruke 5 - 600 millioner kroner på galskapen er nesten en gåte. Eidsiva som ikke greier å holde strømnettet sitt i drift bare det kommer noen få vindkast over sør- Hedmark. I følge Eidsivas vedtekter skal de drive med vannkraft. Hvem ga grønt lys for vindkraft uten at dette ble vedtektsendret?

Arbeidsplasser sier politikerne. Arbeidsplasser for en hver pris spør jeg. Er det noe som har gitt arbeidsplasser de siste åra, så er det rovdyrforvaltninga. Men er det noen som vil ha rovdyra?

Ulven kan nok være en belastning lokalt, men til alle jakt- og friluftsinteresserte, så er de moderne infrastrukturinngrepene en mye større trussel på sikt. Lys- og støyforurensing, større arealinngrep.

Hvem er det som må betale? Folk må få opp nesa fra telefonen og se mindre på sosiale medier. Det er på tide å ta opp kampen.

Alle politikere burde ta noen undervisningstimer i økologi før de tar fatt på økonomi. Trysildikteren Einar Skjæråsens «Du skal itte trø i graset» og Vidar Sandbecks «Pengegaloppen» må være en del av det obligatoriske pensum.

Dette kan kanskje bidra til at store og unødvendige naturinngrep blir skrinlagt en gang for alle. Stopp Kjølberget og riv Raskifte vindkraftverk!