Avlyste årets revy – men da reagerte russen

Det måtte et skremmeskudd til for å få fart på årets russerevy i Elverum.